Sådan støtter man


Du kan støtte Trianglens arbejde ved at give et bidrag enten som engangsbeløb eller som løbende indbetalinger. Du bestemmer selv beløbet, og beløbet er fradragsberettiget. Hvis du ønsker at trække bidraget fra i skat skal du i rubrikken til kommentarer skrive dit CPR eller CVR nummer eller sende en mail til bestyrelsesmedlem Jens Christian Jacobsen (jensjaco49@gmail.com). Vi behandler naturligvis dine oplysninger fortroligt.

Vi vil være meget glade for et engangsbeløb på 200 DKK eller alternativt en løbende indbetaling der tilsammen udgør mindst 200 DKK om året. Grunden til denne beløbsstørrelse er, at SKAT kræver, at foreninger skal have et bestemt antal bidragsydere af 200 DKK for at være berettiget til at tilbyde skattefradrag til støtter og bidragsydere. Det har stor betydning for de personer, der vælger at betale 5.000 kr til en landsby til Trianglen.

Dit bidrag går til vores arbejde i landsbyerne i Nepal og Uganda og til betaling af vores lokale partnere, som hjælper indbyggerne i landsbyerne med at realisere de projekter de har besluttet at udføre ved hjælp af de 5000 kr, som landsbystøtterne betaler årligt. Hvis du, din familie, kolleger eller andre netværk har lyst til at støtte en landsby med indbetaling af 5000 DKK om året til en landsby skal du kontakte et medlem af bestyrelsen.

Hvad bruger I min støtte til?

Enkeltbidrag:

Enkeltstående beløb går til de allermest nødvendige udgifter såsom bankgebyrer, porto, kommunikation og IT.

Fast bidrag:

Dit faste bidrag (af valgfrit beløb) går til vores arbejde i landsbyerne i Nepal og til betaling af vores lokale partnere, som hjælper indbyggerne i landsbyerne med at realisere de projekter, de har besluttet at udføre ved hjælp af de penge som landsbystøtterne årligt betaler.

Landsbystøtte:

Når du har meddelt din støtte til en landsby, faciliterer vores lokale repræsentant et møde i den valgte by. Her vælges en landsbykomite på demokratisk vis og med fokus på ligelig fordeling af køn og repræsentanter fra forskellige
samfundslag. I samarbejde med landsbybeboerne beslutter komitéen, hvordan din årlige, ubeskårede donation bruges bedst.

Aktiviteterne kan generelt siges at ligge inden for følgende hovedområder: 
 - Uddannelse - især for piger og kvinder*
 - Sundhed og sanitet,
 - Fysiske forbedringer, herunder bedre landbrug
Trianglens lokale repræsentant på stedet sikrer udbetalingen og overvåger, at pengene går til det valgte formål.

Hvordan får jeg indblik i resultaterne?

Landsbybeboerne vil selv få mulighed for at dokumentere forbedringer på video og gennem billeder, som uploades på hjemmesiden. Resultaterne evalueres desuden hvert år gennem besøg og samtaler i landsbyerne. Er du støtte af en landsby, vil du hvert år få rapporter fra netop denne. Hvis du har lyst til at se resultaterne ved selvsyn, er det også muligt. Kontakt os og hør nærmere.

logo1

Strandvejen 154
2920 Charlottenlund

Tlf. 29 21 95 30

CVR nr. 33985339

info@trianglen.nu

               facebook 1

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.