Aktiviteter

 

Udover den direkte støtte til landsbyerne har Trianglen to projekter i Nepal, som begge er med til at forbedre levevilkårene for lokalbefolkning.

Projekterne er finansieret af CISU, som forvalter de Danida-midler, der er bestemt for mindre danske ulandsorganisationer.

Økologisk landbrug

Trianglen driver et økologisk landbrugsprojekt. I ni landsbyer er der etableret grupper af bønder, som får undervisning i økologiske dyrkningsprincipper..

Igennem adskillige kurser af flere dages varighed bliver farmerne oplært i økologiske driftsmetoder, såsom kompostering, effektiv anvendelse af husdyrgødning og produktion af økologiske plantebeskyttelsesmidler. Blandt andet effektive midler til beskyttelse mod insekter og forebyggelse af svampeangreb lavet af bøffelurin med udtræk af stoffer fra 5-6 slags vildtvoksende planter.

Farmerne har været ekstremt hurtige til at tilegne sig de nye metoder, og allerede efter to år har man solgt mere end 30.000 kg økologisk dyrkede grøntsager. Produktionstiden er generelt længere end ved konventionel drift med kemiske gødningsstoffer og sprøjtemidler, men udbyttet pr. arealenhed ligger på samme niveau og nettofortjenesten væsentlig højere.

Mød Sukaram, landmand fra Trianglens økologiske landbrugsprojekt

Sukaram økolandmand

Sukaram Tamang er fra landsbyen Gairigaun, og med kone og 5 børn skal han leve af et landbrug på under ½ hektar. Han driver knap halvdelen økologisk og dyrker samtidigt et stort antal frugt- og fodertræer.

Sukaram er helt på det rene med fodertræernes gavnlige indvirkning på grøntsagsdyrkningen, idet de som bælgplanter alle tilfører jorden kvælstof fra luften. Ved brug af kompost og økologiske pesticider har han en fin produktion af græskar, bønner, radiser og kål og med tiden også appelsiner, citroner, ferskner og blommer.

”Jeg har gode erfaringer med dyrkningen og vil fortsætte efter de økologiske principper”, siger Sukaram.

Projektet løber fra 2015 til 2018.

 

Lokaldemokrati

I Trianglens demokratiprojekt lærer beboerne at planlægge for deres landsby og udarbejde projekter, som kan finansieres over statens rammebevillinger. Der undervises også i deltagelse i offentlig høringer, herunder at læse og forstå offentlige budgetter og regnskaber. Under de årlige høringer, som kaldes ”Social Audit”, skal kommunen stå til ansvar overfor borgerne for det årlige budget og regnskab. Kurset underviser borgerne i deres rettigheder, og i hvordan de gennem indsigt i budgetter og regnskaber selv kan være opmærksomme på, om der er en rimelig sammenhæng mellem de økonomiske transaktioner og kommunens aktiviteter i den virkelige verden. Penge, som før gik op i korruption, går nu i højere grad til forbedring af levevilkårene i landsbyerne.

Projektet er også med til at udjævne de skel, der som følge af køn, kaste, etnicitet og social status ofte er i en nepalesisk landsby.

”Vi har fået et bedre samarbejde i landsbyen. Støtten har ikke skabt konflikter, for med den planlægningsmetode vi har lært, prioriterer vi midlerne sammen, og både kvinder og mænd har deltaget.” siger en deltager på en workshop.

Det er med andre ord tydeligt, at støtten til landsbyerne gør gavn på flere punkter. Den forbedrer indkomstgrundlag og levevilkår, og styrker det lokale demokrati, sammenhold og samarbejde.

Projektet løber fra 2015 til 2018.

logo1

Strandvejen 154
2920 Charlottenlund

Tlf. 29 21 95 30

CVR nr. 33985339

info@trianglen.nu

               facebook 1

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.